فایل های آموزشی

نام فایل شرح فایل نوع فایل حجم فایل تاریخ ساخت دانلود
فایل تستی توضیحات در این بخش قرار می گیرد فایل های متنی 10 MB 1396/08/21 فایل تستی
فایل تستی توضیحات در این بخش قرار می گیرد فایل های ویدئویی 10 MB 1396/08/21 فایل تستی
فایل تستی تورهای صنعتی فایل های متنی 10 MB 1396/08/21 فایل تستی
فایل تستی دوره های آموزشی فایل های فشرده 10 MB 1396/08/03 فایل تستی
فایل تستی توضیحات در این بخش قرار می گیرد فایل های ویدئویی 10 MB 1396/08/10 فایل تستی
فایل تستی توضیحات در این بخش قرار می گیرد فایل ها تصویری 10 MB 1396/08/19 فایل تستی