نظرسنجی

  • سایت شرکت را چگونه ارزیابی میکنید ؟

  • سطح کیفیت محصولات این شرکت در مقایسه با دیگر رقبا چگونه است ؟

  • تنوع محصولات این شرکت در مقایسه با دیگر رقبا چگونه است ؟

  • قیمت کلی محصولات این شرکت در مقایسه با دیگر رقبا چگونه است ؟

  • نحوه بسته بندی محصولات شرکت در مقایسه با دیگر رقبا چگونه است ؟

  • نحوه برخورد پرسنل فروش شرکت را چگونه ارزیابی میکنید ؟

  • میزان رضایت شما از گارانتی محصولات چگونه است ؟

  • میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش شرکت چگونه است؟

  • سطح قیمیت قطعات یدکی در مقایسه با دیگر رقبا چگونه است ؟

  • نحوه برخورد پرسنل واحد خدمات پس از فروش را چگونه ارزیابی میکنید ؟

فرم ارسال نظر