صنایع غذایی و دارویی

صنایع غذایی و دارویی

صنایع غذایی و دارویی

نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد سریع جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی است که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است. در این راستا، لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی و به کارگیری روشهای مطلوب نگه داری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی، تأمین منابع جدید غذایی، بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصولات از جمله مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کسی پوشیده نیست. 
علاوه بر این، رشد و توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت، سبب پیدایش عادات و سبک های نوین غذایی شده، به گونه ای که نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی احساس می گردد. بدین سبب رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به کمیت و کیفیت غذایی جامعه و ایجاد کارخانجات جدید صنایع غذایی همگی دلایل بارزی هستند که اهمیت این صنعت را نشان می دهند. علوم و صنايع غذايى كيفيت فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى محصولات كشاورزى اعم از گياهى و دامى را از لحاظ تبديل و نگهدارى مورد توجه قرار داده و امر جمع ‏آورى، عمل آورى، تبديل، تكميل و نگهدارى و حمل و نقل اين محصولات را مورد بررسى قرار می دهد. صنعت غذا و دارویی کشور اصلی ترین سازمان در تضمین سلامت جامعه بوده و بنابراین رعایت استانداردها، تکیه بر واحد کنترل کیفی و ارائه محصولات سالم، یکی از بزرگترین چالش های مطرح در این صنعت می باشد. در این زمینه، شرکت آبپخش صنعت جنوب با هدف ارائه خدمات فنی تخصصی و همچنین تامین تجهیزات در صدد همکاری هرچه بهتر و بیشتر با واحدهای ذیربط از جمله سازمان های غذا و دارو، شرکت های داروسازی و کارخانجات صنایع غذایی بر آمده است. در بخش زیر برخی از کاربرد های محصولات این شرکت در صنایع غذایی و دارویی ذکر شده است. 
 

کاربرد ها